Penyelidikan

Dokumen dan Borang Berkaitan Penyelidikan NCDRC untuk kegunaan Penyelidik dan Pembantu Penyelidik:

Bil         Tajuk Dokumen
1         BORANG PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN NCDRC
2         BORANG PINDAAN PENYELIDIKAN
3         LAPORAN KEMAJUAN PENYELIDIKAN
4
        BORANG LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN
5
        BORANG TUNTUTAN PENYELIDIKAN
6
        BORANG PERAKUAN MENJALANKAN KERJA PENYELIDIKAN JANGKA PENDEK
7
        BORANG PENERIMAAN ASET DAN INVENTORI
8
        BORANG PENYERAHAN ASET DAN INVENTORI
9
        BORANG MENJALANKAN AKTIVITI PENYELIDIKAN
10
        BORANG CUTI SAKIT
11
        BORANG PERMOHONAN MENJALANKAN TUGAS DI LUAR KAWASAN (CETAK GUNA KERTAS BIRU)
12
        BORANG PINJAMAN PERALATAN NCDRC
13
        BORANG TEMPAHAN JAMUAN
14
        BORANG CUTI REHAT
15
        BORANG PERMOHONAN RA (DIISI OLEH KETUA PENYELIDIK)
16
        BORANG PERMOHONAN RA - PINDAAN 2 (DIISI OLEH PEMOHON)
17
        BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI PERSIDANGAN

 

 

Jumlah paparan: 1968