Enrichment Programme @ TADIKA BITARA UPSI

Diterbitkan: Jumaat, 30 Disember 2016

KAJI SELIDIK PENUBUHAN TASKA & TADIKA NCDRC (Cawangan Meru, Ipoh)

Diterbitkan: Jumaat, 18 Mei 2018

 

Soal selidik ini dijalankan adalah untuk meninjau pendapat penduduk sekitar MERU & IPOH tentang cadangan pembukaan TASKA dan TADIKA berkualiti tinggi menggunakan model di Pusat PenyelidikanPerkembanganKanak-kanak Negara, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

(This study is conducted to survey the opinions of a high quality MERU & IPOH residents on the proposed opening of NURSERY and PRESCHOOL using the existing model at the National Child Development Research Centre (NCDRC), UPSI).

 

Segala maklumat yang diperolehi adalah sulit dan digunakan semata-mata bagi tujuan kajian pasaran sahaja.

(Any information obtained is confidential and would only be used for the purpose of market survey only).

 

Sila klik pautan di bawah untuk menjawab soal selidik berikut:

KAJI SELIDIK PENUBUHAN TASKA & TADIKA NCDRC (Cawangan Meru, Ipoh)