Choose Category 
Search by name 
Prof. Dr. Sopia Bt. Md Yassin
Category: Pengurusan Tertinggi
Emailsopia@fsmt.upsi.edu.my
Jawatan:
 • Pengarah
No Tel:
 • 015 4879 7130
Prof. Madya Dr. Bahbibi Bt. Rahmatulah
Category: Pengurusan Tertinggi
Emailbahbibi@fskik.upsi.edu.my
Jawatan:
 • Timbalan Pengarah I
No Tel:
 • 015 4879 7131
Dr. Mazlina Che Mustaffa
Category: Pengurusan Tertinggi
Emailmazlina.cm@fppm.upsi.edu.my
Jawatan:
 • Timbalan Pengarah II
No Tel:
 • 015 4879 7132
Dr. Suzani Mohamad Samuri
Category: Pengurusan Tertinggi
Emailsuzani@fskik.upsi.edu.my
Jawatan:
 • Koordinator (NCDC & Unit IT)
No Tel:
 • 015 4879 7139
Prof. Madya Dr. Norazilawati Bt. Abdullah
Category: Pengurusan Tertinggi
Emailnora@fppm.upsi.edu.my
Jawatan:
 • .
 • Koordinator (Unit Penerbitan)
No Tel:
 • 015 4879 7137