HEBAHAN PEMBUKAAN GERAN PENYELIDIKAN PASCA COVID19 NCDRC 2020

Sukacita dimaklumkan bahawa Permohonan Geran Penyelidikan Pasca Covid-19 NCDRC 2020 akan dibuka mulai 15 Julai 2020 hingga 30 Julai 2020.

  1. Sehubungan itu, YBhg. Prof./Prof. Madya/Dr/Tuan/Puan yang berminat dijemput untuk membuat permohonan dengan mengisi Borang Permohonan Geran Penyelidikan Pasca Covid-19 NCDRC 2020 yang boleh dimuat turun dari laman sesawang https://ncdrc.upsi.edu.my/. Borang permohonan dalam bentuk hardcopy perlu diserahkan ke Pejabat Pentadbiran NCDRC manakala soft copy perlu dihantar ke emel ncdrc@upsi.edu.my.
  2. Untuk pengetahuan YBhg. Prof./Prof. Madya/Dr/Tuan/Puan tarikh tutup permohonan adalah pada  30 Julai 2020. Bersama-sama ini disertakan Terma Rujukan (TOR) Geran Penyelidikan Pasca Covid-19 NCDRC 2020, Panduan Ringkas Perbelanjaan Pasca Covid-19 NCDRC 2020, Carta Perbatuan Pengurusan dan Poster untuk rujukan YBhg Prof./Prof. Madya/Dr/Tuan/Puan.