Program Junior Science Camp 2019 anjuran GENIUS@Pintar, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan NCDRC, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) telah dibuka kepada kanak- kanak Malaysia yang berumur 4 hingga 6 tahun.

Program ini bertujuan untuk mengenal pasti kanak-kanak pintar dan berbakat dalam kalangan kanak-kanak pintar Malaysia dengan mencetus dan membina minat dalam bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM).

Kanak- kanak yang terpilih akan ditawarkan untuk menyertai Junior Science Camp 2019 yang akan diadakan pada 23 hingga 25 November 2019.

Pertanyaan lanjut sila hubungi:

03-8921 7508 (Prof Madya Dr. Rorlinda Yusof) / 03-8921 7520 (Pn Ong Sy Ing) / 0154-879 7129 (Prof Madya Dr. Bahbibi Rahmatullah) 

Terima kasih.

*****************************************************************************************

Pemilihan dibuat menerusi ujian atas talian melalui pautan berikut: 

PERMATA CHILDREN INTELLIGENCE SCALES (PCIS) 

bermula 1 September sehingga 15 Oktober 2019.

*****************************************************************************************