Dasar Keselamatan

Perlindungan data :
Teknologi terkini termasuk penyulitan data digunakan untuk melindungi data dan pematuhan kepada piawaian keselamatan yang ketat dikekalkan untuk mengelakkan capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan :
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi dilindungi dan disimpan dengan teknologi keselamatan yang sesuai.