MONOGRAF

2010

Strategi Pemantauan dan Penilaian Program PERMATA Negara

Profesor Dato’ Dr. Aminah Ayob (UPSI)

2010-0040-106-04

29 Mac 2010- 15 Mac 2011

STATUS: Selesai

Penggunaan Kaedah Terapi Bermain (Play Theraphy) Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak : kajian Kes Ke Atas Kanak-kanak 0-5 Tahun yang Mengalami Masalah Kebimbangan (Anxiety) dan Tekanan di PAPN

Dr. Mariani Mansor   (UPM)

2010-0042-106-04

 01 April 2010-31 Mac 12

STATUS: Selesai

 Keberkesanan Pelaksanaan Program PERMATA di Taska PAPN,Taska  KEMAS, Tempat Kerja  dan YPKT

Prof. Madya Dr. Siti Eshah Mokhsein (UPSI)

2010-0040-106-04

15 Mac 2010-130 Ogos 2012

STATUS: Selesai

2011

Pembinaan dan Pengujian Kurikulum dan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Awal Matematik dan Pemikiran Logik PERMATA Negara

Prof. Dato’ Dr. Noraini bt Idris (UPSI)

2011-0023-102-04

1 Februari 2011-31 Januari 2012

STATUS: Selesai 

Pembangunan dan Pengujian Instrumen Pengesanan Kanak-kanak Pintar Cerdas 3-4 tahun

Prof. Madya Dr. Md. Nasir  bin Masran (UPSI)

2011-0025-106-04
 

Januari 2011 – Julai 2012 (Lanjutan sehingga Mac 2013)

STATUS: Selesai

Implementasi Koleksi Baharu Lagu Kanak-kanak Melayu Tradisional dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Pusat Anak PERMATA Negara

PM Dr. Hassan Abdullah (UPSI)

2011-0024-107-04
 

1 Februari 2011-31 Januari 2012

STATUS: Selesai

Aplikasi Terapi Seni Melukis Untuk Meningkatkan Konsep Kendiri Kanak-kanak di Pusat Anak PERMATA Negara

Puan Norasmah bt Mohd Noor (IPG Kampus Dato’ Razali)

2011-0025-106-042011-0026-107-04

1 Februari 2011 – 30 September 2011

 STATUS: SelesaI

Pendidikan untuk Kanak-kanak Di Ladang : Satu Penilaian

Prof. Dr. Nagendralingan Ratnavadivel (UPSI)

2011-0094-107-04

1 Ogos 2011-128 Februari 2012

STATUS: Selesai 

2013

Persepsi dan Jangkaan Ibu Bapa dan Penglibatan dalam Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (ECCE): Perspektif Malaysia 

Dr. Fan Siong Peng (IPG Kampus Sultan Mizan)

2013-0055-106-04

8 Januari – Disember 2013

STATUS: Selesai

Kajian Kebolehlaksaan Pangkalan Data Kanak- kanak Negara (NCDC)

Prof. Dr. Sopia Md Yassin (UPSI)

2013-0049-106-04

Mac 2013 – Disember 2013

STATUS: Selesai

Kajian Kebolehlaksanaan Tabika Perpaduan diserapkan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia atau dikekalkan di bawah JPNIN dengan Peningkatan Kepegawaian dan Perjawatan

Dr. Nordin bin Mamat (UPSI)

2013-0174-106-04

1 Oktober 2013 – 2 April 2014
 
STATUS: Selesai

2014

Garis Panduan Penglibatan Ibu Bapa Dalam Mempercepatkan Kecemerlangan Anak-anak (PEACE) Di Pusat Anak PERMATA Negara

Prof. Dato’ Dr. Noraini bt Idris

2014-0009-106-04

1 Jun 2014 – 31 November 2015

STATUS : Selesai

Saringan Kanak-kanak Pintar dan Berbakat 3-4 Tahun

Dr Bahbibi binti Rahmatullah (UPSI)

2014-0032-006-04
1 Jun 2014 – 31 Mei 2015

STATUS : Selesai

2015

Pembinaan Instrumen Saringan (screening) dan Manual bagi Kanak-kanak Sindrom Asperger

Prof Dr Siti Rafiah Abd Hamid (UIA) 

Pembinaan Instrumen Saringan (screening) dan Manual bagi Kanak-kanak Sindrom Asperger

2015-0082-107-04
 
22 Mei 2015 – 21 Nov 2016
 

STATUS: Selesai

Membangunkan Modul Kecerdasan Emosi untuk Asuhan Kanak-Kanak Permata

Dr Kannamah Mottan (UPSI)  

2015-0186-106-04

9 November 2015 – 9 Mei 2017

STATUS: Selesai 

Pengajaran Menggunakan Bahan Bantu Mengajar dalam Tunjang Sains dan Teknologi Prasekolah

PM Dr. Suppiah Nachiappan (UPSI)

2015-0083-107-04

 22 Mei 2015 – 21 Nov 2016

STATUS : Selesai

Penggunaan Cerita dan Etika dalam Pemupukan Nilai dalam Kalangan Kanak-kanak Pra-Sekolah

Dr Nadarajan a/l Thambu (UPSI)

2015-0156-107-04

9 November 2015 – 9 Mei 2017

STATUS: Selesai

Menguji Keberkesanan Multimedia Interaktif bagi Meningkatkan Komunikasi Kanak-kanak

Dr. Noor Aini Ahmad (UPSI)

2015-0086-107-04

22 Mei 2015 – 21 Nov 2016

STATUS: Selesai

Kesan Penggunaan Bahan Bacaan Interaktif terhadap Pencapaian Kefahaman Membaca Kanak-kanak

PM Dr. Adenan Ayob (UPSI)

2015-0085-107-04

22 Mei 2015 – 21 Nov 2016

STATUS: Selesai 

Amalan Semasa Dan Kemungkinan Masa Depan Pendidikan Alam Sekitar Di Awal Kanak-Kanak Malaysia

Prof Madya Dr. Maria Binti Salih (UPSI)

2015-0105-106-04

4 Ogos 15-23 November 2016

STATUS: Selesai

Pemerolehan Kata Ganti Nama Bahasa Inggeris oleh Kanak-Kanak Berusia 5-6 Tahun Di Malaysia

PM.Dr. Arshad bin Abd. Samad (UPM)

2015-0079-107-04

22 Mei 2015 – 21 Nov 2016 

STATUS : Selesai

Amalan Terbaik Penglibatan Ibu Bapa di Pusat Asuhan Kanak-Kanak di Malaysia

PM Dr. Zahyah binti Hanafi (UUM)

2015-0080-107-04

 22 Mei 2015 – 21 Nov 2016

STATUS: Selesai

Penerimaan dan Pelaksanaan Program Permata Negara di Taska Kelolaan Kerajaan di Semenanjung Malaysia

Dr. Azlina Binti Mohd Kosnin (UTM)

2015-0107-106-04

24 Ogos 15-23 Mei 2017

STATUS: Selesai 

i-Bacaan: Keberkesanan Meningkatkan Kemahiran Membaca kanak-kanak Prasekolah

Dr. Rosy binti Talin (UMS)

2015-0081-107-04

22 Mei 2015 – 21 Nov 2016 

STATUS: Selesai

Pembinaan Bahan Sokongan Pintar dan Berbakat PERMATA Negara

Dr Bahbibi binti Rahmatullah (UPSI)

2015-0025-106-04

11 Mac 2015 – 31 Mac 2016

STATUS: Selesai

Penggunaan Alat Muzik terhadap Daya Imaginasi Kreatif kanak-kanak

Dr Abdul Talib bin Mohamed Hashim (UPSI)

2015-0084-107-04

22 Mei 2015 – 21 Nov 2016

STATUS : Selesai 

Melibatkan Kanak-Kanak Melalui Penerokaan dan Penyiasatan

Prof. Madya Dr Sadiah binti Baharom 

2015-0185-106-04

9 November 2015 – 9 Mei 2017

STATUS: Selesai

Projek Pengumpulan Data Pusat Data Kanak-kanak Kebangsaan (National Child Data Centre-NCDC), Fasa 2 & 3

Prof. Dr. Sopia binti Md Yassin (UPSI)

2015-0027-106-04

April 2015 – 31 Disember 2017

STATUS: Selesai 

Tekanan Akademik dan Isu Penyesuaian Sosial Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Atas

Prof Dr Rahmatullah Khan bin Abdul Wahab Khan

2015-0157-107-04

9 November 2015 – 9 Mei 2017

STATUS: Selesai 

Keberkesanan Modul Pandu Guna Kata dalam Pemupukan Kemahiran Bertutur Kanak-kanak Taska

En Abdullah Yusof (UPSI)

2015-0087-107-04

22 Mei 2015 – 21 Nov 2016

STATUS : Selesai 

Latihan dan Penilaian Kecekapan Fasilitator Modul Cakna Diri

Dr. Fauziah Binti Mohd Sa’ad (UPSI)

2015-0106-106-04

24 Ogos 15-23 Mei 2017

STATUS: Selesai

Pembinaan Bahan Instrumen Saringan Kanak-Kanak Pintar Berbakat Secara Atas Talian (Online)

Dr. Bahbibi binti Rahmatullah (UPSI)

2015-0108-106-04
 
01 Jun 15 – 30 November 2016
 

STATUS: Selesai

Pembangunan Model Komprehensif dan Bersepadu ECCE Malaysia Berkualiti

Prof. Dr. Sopia binti Md Yassin (UPSI)

2015-0024-106-04

1 April 2015 – 30 April 2019

STATUS: Sedang Berjalan

2016

Kajian Penilaian Outcome Projek Pembangunan Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC)

Dr Bahbibi bt Rahmatullah (UPSI)

2016-0060-106-04 

23 Mac 2016 – 31 Mac 2017  

STATUS: Selesai

Amalan Pedagogi, Konteks dan Keadaan Paling Berkesan Menyokong Guru Prasekolah Mengajar Menggunakan Bahasa Inggeris

Prof. Madya Dr. Goh Swee Choo (UPSI)

2016-0099-106-04 

22 Ogos 2016 – 21 Mei 2018

STATUS: Selesai 

Memupuk Kreativiti Murid Sekolah dengan Pengajaran Matematik Melalui Penyelesaian Masalah Kreatif

Dr. Madihah Khalid (UIA)  

2016-0097-106-04  

22 Ogos 2016 – 21 Februari 2018

STATUS: Selesai

Hubungan Tahap Hafazan Al-Quran dan Status Kesihatan Serta Pencapaian Akademik Subjek Sains dan Matematik di Kalangan Pelajar Tahfiz

Dr. Ismarulyusda Ishak (UKM)

2016-0098-106-04  

22 Ogos 2016 – 21 Februari 2018

STATUS: Selesai

2017

Kajian Pengesanan Pelajar Lepasan Kohort Pertama Program PERMATA Negara dari Aspek Akademik dan Perkembangan Holistik

Dr Yohan Kurniawan (UKM)

2017-0004-106-04  

3 April 2017 – 2 Oktober 2018

STATUS: Selesai 

Trend Penggunaan Alat dalam kalangan Murid Prasekolah di Malaysia

Dr. Hazalizah binti Hamzah (UPSI)

2017-0007-106-04  

3 April 2017 – 2 Julai 2018

STATUS: Selesai

Pembangunan Modul Penilaian Literasi Fizikal untuk Kanak-kanak 5-6 Tahun: Langkah Pertama ke arah Pemprofilan Nasional

PM Dr. Nur Ikhwan bin Mohamad (UPSI)

2017-0006-106-04  

3 April 2017 – 2 Oktober 2018

STATUS: Selesai 

Satu Proses Penilaian Pelaksanaan Kurikulum PERMATA di Taska Swasta

Dr Bahbibi bt Rahmatullah (UPSI)

2017-0005-106-04  

3 April 2017 – 2 Oktober 2018

STATUS: Sedang Berjalan

Pencirian Kualiti Imej Ultrabunyi Berasaskan Pembelajaran untuk Penilaian Pertumbuhan Janin yang Tepat

PM Dr. Bahbibi Rahmatullah (UPSI)

2017-0336-109-04

19 Disember 2017 – 18 Disember 2019.

STATUS: Sedang Berjalan

2018

Projek Kelestarian Sistem Pusat Data Kanak-kanak Kebangsaan (National Child Data Centre-NCDC)

Dr. Suzani binti Mohd Samuri (UPSI)

2018-0068-106-04 

2 Julai 2018  – 1 Julai 2019 – 31 Disember 2019

STATUS: Sedang Berjalan

Kesan Pembelajaran Berasaskan Teknologi KNeoWorld dalam Kalangan Murid Prasekolah dan Sekolah Rendah di Malaysia: Kajian Rintis

PM Dr Tan Wee Hoe

2019-0044-109-04

16 Disember 2018 – 15 Disember 2019

STATUS: Sedang Berjalan