Perundingan, Latihan & Pengkomersialan

Tentang kita:

Perundingan, Latihan dan Pengkomersilan Unit bertanggungjawab menyediakan perundingan, latihan dan pengkomersilan perkhidmatan yang memberi tumpuan kepada penjagaan dan pendidikan kanak-kanak. Kami berhasrat untuk menjadi pemangkin kepada peluang perundingan dengan mewujudkan dirinya sebagai pusat sehenti dalam menyediakan maklumat dan sumber, dan membantu individu/agensi/pihak berkepentingan dalam penyediaan perkhidmatan perundingan, aktiviti pemindahan pengetahuan dan pengkomersilan.

Tanggungjawab Utama Kami:

  • Menyediakan individu/agensi/stakeholder untuk perkhidmatan perundingan mengenai penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak.
  • Menyediakan perkhidmatan latihan dan sokongan tentang penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak.
  • Menggalakkan semangat keusahawanan terhadap penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak.
  • Pusat sehenti dalam menyediakan maklumat dan sumber, dan membantu individu/agensi/stakeholder dalam penyediaan perkhidmatan perundingan, pemindahan pengetahuan dan aktiviti pengkomersilan.
  • Tingkatkan, galakkan dan sokong aktiviti pengkomersilan dalam NCDRC.
  • Bantu untuk aset Harta Intelek NCDRC dengan penilaian yang sesuai dan pengoptimuman pulangan kepada pusat aset tersebut.
  • Menyediakan perkhidmatan terapi kepada kanak-kanak dan keluarga dalam menggalakkan kesejahteraan hidup.