Rakan Penyelidik

jabatan Pengkomputeran,
fakulti seni, pengkomputeran & industri kreatif

Bahbibi Rahmatullah kini merupakan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Kebangsaan (NCDRC) di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Setelah menerima DPhil dalam Eng. Sains dari Universiti Oxford, UK, beliau berminat untuk menggunakan kemahiran teknikal dan penyelidikan yang diperoleh dalam meningkatkan kualiti pendidikan dan penyelidikan di Malaysia. Beliau telah mengarang pelbagai jenis penerbitan dan telah dijemput untuk menyemak artikel untuk jurnal dan persidangan berimpak tinggi. Penyelidikan semasa melibatkan pembangunan rangka kerja kualiti ECCE Malaysia, penilaian pelaksanaan kurikulum di taska swasta, analisis pembelajaran untuk pusat data kanak-kanak kebangsaan dan pencirian kualiti imej untuk penilaian pertumbuhan.

Minat Penyelidikan: Kanak-kanak pembangunan, Analisis pembelajaran, Pendekatan projek, Pemprosesan imej dan isyarat

jabatan pendidikan awal kanak-kanak,
fakulti pembangunan manusia

Mazlina Che Mustaffa ialah Pensyarah Kanan di Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak, Fakulti Pembangunan Insan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia. Beliau telah dilantik sebagai Timbalan Pengarah di Pusat Penyelidikan Pembangunan Kanak-Kanak Kebangsaan (NCDRC) sejak 2016 yang menawarkan rangkaian nasional dan antarabangsa, kerjasama penyelidikan serta penglibatan komuniti. Beliau menamatkan pengajian Doktor Falsafah (Ph.D) dalam Pendidikan dari University of Canterbury, New Zealand (2015). Dalam tiga tahun yang lalu, beliau telah memperoleh banyak pembiayaan penyelidikan awam dan swasta dan menyelesaikan tiga projek penyelidikan. Pada masa ini, beliau adalah Ketua Projek untuk Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS) bertajuk Pembangunan Komprehensif & Model Bersepadu ECCE Malaysia Berkualiti yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan yang bernilai MYR5 juta. Projek penyelidikan ini menawarkan pandangan yang berguna tentang rupa bumi yang kompleks pendidikan awal kanak-kanak kontemporari. Beliau telah menerbitkan secara meluas dalam jurnal tempatan dan antarabangsa. Beliau juga merupakan Ketua Pengarang untuk Jurnal Antarabangsa Penjagaan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak, dan juga telah berkhidmat sebagai penyemak beberapa jurnal terindeks tempatan dan antarabangsa.

Minat Penyelidikan: kualiti dalam pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak, Bahasa Inggeris untuk pelajar muda, pendekatan projek dalam peringkat awal kanak-kanak dan pembangunan guru.

jabatan pendidikan awal kanak-kanak,
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

Juppri Bacotang ialah pensyarah Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Fakulti Pembangunan Insan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjong Malim, Perak sejak 2015. Beliau menamatkan pengajian Ijazah Doktor Falsafah (Pendidikan Awal Kanak-Kanak) Sarjana Pendidikan (Awal Kanak-Kanak). Pendidikan), dan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak) dengan Kepujian daripada UPSI. Beliau menceburkan diri dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-Kanak sejak tahun 2012 sehingga kini. Bidang kepakaran beliau ialah kemahiran literasi awal.

Minat Penyelidikan: Kemahiran Literasi Awal, Pembangunan dan Pengujian Produk, Kuasi Eksperimen

jabatan PENGAJIAN PENDIDIKAN,
fakulti pembangunan insan

Kung-Teck, Wong telah menamatkan Ph.D. dari Malaysia dan Pasca Kedoktoran di University of South Australia, Australia (UniSA) (Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak). Beliau telah menerbitkan jurnal antarabangsa secara meluas dan berkhidmat sebagai penyemak beberapa jurnal terindeks tempatan dan ISI dan SCOPUS. Wong berminat dengan pemindahan Teknologi dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak, Reka Bentuk Pengajaran (pengaruh psikologi terhadap penerimaan dan penerimaan teknologi) Wong juga menggunakan aplikasi SPSS dan AMOS -pemodelan persamaan struktur dalam artikel dan penyelidikan penulisannya.

< kuat>Minat Penyelidikan: Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak; E-Teknologi; M-Pembelajaran dalam kalangan pelajar muda.

jabatan PENGAJIAN PENDIDIKAN,
fakulti pembangunan insan

Suppiah Nachiappan telah menamatkan Sijil Pelajaran Bahasa Tamil dan memulakan kerjayanya di Sekolah Tamil Rendah selama kira-kira 8 tahun. Kemudian, beliau melanjutkan pengajian dalam Ijazah Sastera, Sarjana Psikologi dan PhD dalam Psikologi Pendidikan. Kemudian, kerjayanya diteruskan selama lebih kurang 9 tahun berkhidmat di Sekolah Menengah. Pada tahun 2004, beliau memasuki UPSI dan memulakan kerjaya sebagai pensyarah. Beliau melibatkan diri secara aktif dalam penyelidikan dan penerbitan. Beliau mempunyai minat khusus dalam menerbitkan buku dan telah menerbitkan kira-kira 10 buku.

Minat Penyelidikan: Psikologi Pendidikan; Proses Kognisi dalam Menganalisis Teks; Analisis Hermeneutik sebagai Metodologi Kualitatif

jabatan PENGAJIAN PENDIDIKAN,
fakulti pembangunan insan

Profesor Madya Dr Norazilawati Abdullah ialah pensyarah kanan di Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bidang kepakaran beliau ialah pedagogi dan pendidikan sains. Beliau seorang pensyarah yang menarik perhatian, bermotivasi diri dan berkeyakinan tinggi dengan pengetahuan yang luas tentang pendidikan. Mempunyai kemahiran kaunseling, mendengar dan komunikasi am yang cemerlang, bersama-sama dengan kebolehan berkomunikasi dengan pelajar dengan cara yang mudah tentang perkara-perkara berkaitan pengajaran dan pembelajaran. Mempunyai kemahiran berbilang tugas dan organisasi yang luar biasa, kesemuanya adalah penting apabila bekerja rapat dengan rakan sekerja. Dengan rekod prestasi akademik yang sudah berjaya, kini ingin mencapai kejayaan selanjutnya dalam bidang pengajaran, penyeliaan, penyelidikan, penerbitan dan perundingan dengan majikan yang progresif seperti kami Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).

Minat Penyelidikan: pendidikan sains, pedagogi, teknologi pengajaran, penilaian, awal kanak-kanak

jabatan PENGAJIAN PENDIDIKAN,
fakulti pembangunan insan

Goh Swee Choo menerima ijazah kedoktorannya dari Universiti Adelaide dan kini merupakan Profesor Madya di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia.

Minat Penyelidikan: membangun dan menambah baik kedua-duanya pengetahuan, kemahiran dan amalan guru pra perkhidmatan dan permulaan.

jabatan psikologi & kaunseling,
fakulti pembangunan manusia

Mohammad Aziz Shah menerima ijazah kedoktorannya dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan kini merupakan Profesor di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia.

Minat Penyelidikan: membangun dan menilai modul untuk latihan & akademik, ujian dan pengukuran dalam psikologi, kaunseling kelompok, kenakalan juvana dan teori kaunseling dan kaunseling.

JABATAN MULTIMEDIA KREATIF,
FAKULTI SENI, PENGKOMPUTERAN & INDUSTRI KREATIF

Dr Wee Hoe Tan ialah Profesor Madya di Universiti Pendidikan Sultan Idris di Malaysia dan Naib Pengerusi Persatuan Sukan Serius Asia yang berpangkalan di Singapura. Sebagai seorang animator 3D secara rasmi, beliau menyertai akademia pada pertengahan 2004 untuk mengajar dan membangunkan kursus multimedia di Universiti Kuala Lumpur. Pada tahun 2007, beliau melanjutkan pengajian ke peringkat PhD di Universiti Warwick, UK. Menjelang akhir pengajian kedoktorannya, dia mula bekerja sebagai perunding dalam industri permainan. Beliau terlibat dalam reka bentuk sistem bimbingan permainan projek FPS Trainer di Dundee, dan reka bentuk sistem pembelajaran berasaskan permainan Projek KNeoWORLD di San Francisco, sambil mempromosikan pembelajaran berasaskan permainan di Asia Tenggara melalui Serious Games Asia Society.< /p>

Minat Penyelidikan: Pembelajaran berasaskan permainan, Gamifikasi, Reka Bentuk Permainan, Multimedia Kreatif

jabatan Pengkomputeran,
fakulti seni, pengkomputeran & industri kreatif

Suzani Mohamad Samuri menerima B.Eng. ijazah dari Universiti Teknologi Petronas, Perak, Malaysia, pada tahun 2003. Beliau telah memperoleh pengalaman industri selama 5 tahun, sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat Doktor Falsafah (PhD) di Universiti Sheffield, U.K dan menamatkan pengajian pada tahun 2012 dalam bidang Automatik Kejuruteraan Kawalan dan Sistem. Beliau menyertai Universiti Pendidikan Sultan Idris, sebagai Pensyarah pada 2012, selepas PhDnya dan dinaikkan pangkat sebagai Pensyarah Kanan di Jabatan Pengkomputeran, tidak lama selepas itu. Sejak itu, beliau terlibat secara aktif dalam bidang sistem pintar, perlombongan data, pemodelan dan sistem sokongan keputusan.

Minat Penyelidikan: pemodelan dipacu data, fuzzy/neuro-fuzzy sistem, pemodelan dan kawalan berasaskan sistem pintar, pengkomputeran evolusi, data besar, perlombongan data, visualisasi data dan aplikasi analitik pembelajaran dalam pendidikan awal tahun

JABATAN FIZIK
FAKULTI SAINS & MATEMATIK

Shahrul Kadri Ayop memperoleh ijazah pertama dalam fizik industri di Universiti Teknologi Malaysia pada 2002, ijazah sarjana dalam fizik di Universiti Leipzig (Jerman) 2005 dan ijazah kedoktorannya dalam bidang Elektronik untuk Informatik di Universiti Hokkaido (Jepun ) pada tahun 2011. Beliau kini merupakan profesor madya fizik di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Minat penyelidikan semasa beliau ialah perangkap optik dan manipulasi serta pendidikan fizik.

Minat Penyelidikan: Optik Gunaan, Pendidikan Fizik

JABATAN MATEMATIK
FAKULTI SAINS & MATEMATIK

MAZLINI ADNAN dilahirkan di Kuala Kangsar, Perak pada 18 Februari 1975. Kini sebagai profesor madya di Jabatan Matematik, Fakulti Sains dan Matematik, UPSI Tanjong Malim. Berkelulusan PhD dan sarjana dalam pendidikan matematik dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Mendapat ijazah sarjana muda (BSc.Ed (Math) dari Universiti Malaya (UM). Juga mempunyai pengalaman mengajar di sekolah menengah hampir 4 tahun dalam bidang matematik dan matematik tambahan sebelum menyertai UPSI sebagai tutor pada tahun 2003. Pakar dalam bidang Pendidikan STEM, kepercayaan, pengetahuan konsep dalam matematik dan pemodelan persamaan struktur (SEM).

Minat Penyelidikan: Pendidikan Matematik, Pendidikan STEM, Pemodelan Persamaan Struktur (SEM)< /p>

Jabatan Pengurusan Perniagaan dan Keusahawanan
Fakulti Pengurusan dan Ekonomi

Nurul Fadly Habidin ialah Pensyarah Kanan di Universiti Pendidikan Sultan Idris, di mana beliau mengajar pengurusan industri, perakaunan pengurusan dan kejuruteraan perniagaan. Minat penyelidikan utamanya ialah perakaunan pengurusan alam sekitar, lean, six sigma, kualiti/kejuruteraan perniagaan dan peningkatan proses berterusan/prestasi.

Minat Penyelidikan: Teknologi dan Pengurusan Automotif Kejuruteraan dan Kualiti Perakaunan Pengurusan Lanjutan Kejuruteraan dan Pengurusan Islam 

*Kemas kini terakhir pada: 12 September 2019