UNIT JANGKAUAN

NOMBOR TELEFON: 015 4879 7133 / 7129

Unit Outreach memainkan peranan dalam menjalankan program nasihat dan perundingan untuk kanak-kanak, keluarga dan komuniti setempat.

Unit ini juga menguruskan seminar, bengkel, persidangan, kursus profesional dan latihan.

span>

Program Pembangunan Profesional direka bentuk untuk meningkatkan anda pengetahuan serta menyokong anda dengan pengetahuan kandungan pedagogi.

PERANAN KAMI

Berita & Sorotan