Bulletins

2017

Strategi Pemantauan dan Penilaian Program PERMATA Negara

Profesor Dato’ Dr. Aminah Ayob (UPSI)

2010-0040-106-04

29 Mac 2010- 15 Mac 2011

STATUS: Selesai

Penggunaan Kaedah Terapi Bermain (Play Theraphy) Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak : kajian Kes Ke Atas Kanak-kanak 0-5 Tahun yang Mengalami Masalah Kebimbangan (Anxiety) dan Tekanan di PAPN

Dr. Mariani Mansor   (UPM)

2010-0042-106-04

 01 April 2010-31 Mac 12

STATUS: Selesai

 Keberkesanan Pelaksanaan Program PERMATA di Taska PAPN,Taska  KEMAS, Tempat Kerja  dan YPKT

Prof. Madya Dr. Siti Eshah Mokhsein (UPSI)

2010-0040-106-04

15 Mac 2010-130 Ogos 2012

STATUS: Selesai