Books

Modul Literasi Awal (Modul Lit-A): 2+ Tahun

Author
Zainiah Mohamed Isa |Juppri Bacotang |Dr. Mazlina Che Mustafa | Nur Fatin Zainuddin | Azizuddin Kastari
eISBN

978-967-2484-02-8

Modul Literasi Awal (Modul Lit-A): 2+ Tahun dibina untuk Kanak-kanak berumur 2+ Tahun. Modul ini dibina khusus untuk kanak-kanak yang berumur 2 Tahun 3 bulan hingga 3 tahun 2 bulan. Modul ini dapat melengkapkan lagi Kurikulum PERMATA Negara terutamanya dalam bidang pembelajaran Perkembangan Bahasa, Komunikasi dan Literasi Awal untuk kanak-kanak dengan menjadi sumber tambahan kepada ibu bapa dan pendidik untuk mendedahkan kemahiran literasi awal kepada kanak-kanak dengan lebih awal. Semoga modul ini dapat memberi nafas baharu dalam pembelajaran dan pengajaran literasi awal bagi kanak-kanak di Malaysia.
Publisher

NCDRC, UPSI