Books

Modul Literasi Awal (Modul Lit-A): 4+ Tahun

Author

Zainiah Mohamed Isa |Juppri Bacotang | Dr.Mazlina Che Mustafa |Nur Fatin Zainuddin |Azizuddin Kastari

eISBN

978-967-2484-04-2

Modul Literasi Awal (Modul Lit-A): 4+ Tahun dibina untuk Kanak-kanak berumur 4+ Tahun. Modul ini dibina khusus untuk kanak-kanak yang berumur 4 Tahun 3 bulan hingga 5 tahun 2 bulan. Modul ini dapat melengkapkan lagi Kurikulum PERMATA Negara terutamanya dalam bidang pembelajaran Perkembangan Bahasa, Komunikasi dan Literasi Awal untuk kanak-kanak dengan menjadi sumber tambahan kepada ibu bapa dan pendidik untuk mendedahkan kemahiran literasi awal kepada kanak-kanak dengan lebih awal. Semoga modul ini dapat memberi nafas baharu dalam pembelajaran dan pengajaran literasi awal bagi kanak-kanak di Malaysia.

Publisher

NCDRC, UPSI