Objektif 1:

Memperkasakan serta mempelbagaikan penyelidikan berkaitan asuhan, didikan dan perkembangan kanak-kanak

OBJEKTIF KUALITI UPSI/PTj* (merujuk teras yang berkaitan)

KPI Universiti

(Rujuk Pelan Strategik UPSI)

KPI Inisiatif PTj @

Piagam Pelanggan

Pelan Tindakan / Inisiatif

OBJEKTIF KUALITI UPSI: TERAS 3:

 

Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi

 

OBJEKTIF KUALITI NCDRC

 

1. Memperkasakan  serta mempelbagaikan penyelidikan berkaitan asuhan, didikan dan perkembangan kanak-kanak

 

1.    Bilangan penyelidikan berteraskan pendidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Menjalankan sekurang-kurangnya dua (2) geran penyelidikan yang berkaitan perkembangan kanak-kanak

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Menjalankan sekurang-kurangnya dua (2) geran penyelidikan yang berkaitan perkembangan kanak-kanak.

 

Objektif 2:

Meningkatkan kesedaran dan penglibatan masyarakat tentang kepentingan asuhan, didikan dan perkembangan kanak-kanak melalui program pembangunan latihan dan kemudahan yang disediakan.

OBJEKTIF KUALITI UPSI/PTj* (merujuk teras yang berkaitan)

KPI Universiti

(Rujuk Pelan Strategik UPSI)

KPI Inisiatif PTj @

Piagam Pelanggan

Pelan Tindakan / Inisiatif

OBJEKTIF KUALITI UPSI: TERAS 3:

 

Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi

 

OBJEKTIF KUALITI NCDRC

 

2. Meningkatkan kesedaran dan penglibatan masyarakat tentang kepentingan asuhan, didikan dan perkembangan kanak-kanak melalui program pembangunan latihan dan kemudahan yang disediakan.

 

1.    Bilangan penyelidikan berteraskan pendidikan.

 

 

 

 

 

 

  1. Menyediakan perkhidmatanChildren Learning Centre(CLC) kepada ibubapa/komuniti sekurang-kurangnya satu (1) kali seminggu.

 

2.      Menganjurkan program berkaitan perkembangan kanak-kanak dan remaja sekurang-kurangnya lima (5) kali setahun.

 

 

 

 

 

 

 

  

1.    Menyediakan perkhidmatanChildren Learning Centre(CLC) kepada ibubapa/komuniti sekurang-kurangnya satu (1) kali seminggu

 

2.      Menganjurkan program berkaitan perkembangan kanak-kanak dan remaja sekurang-kurangnya lima (5) kali setahun.

 

Objektif 3:

Membangunkan dan memperkukuhkan pangkalan data kanak-kanak sebagai sumber untuk memprofil data perkembangan dan potensi kanak-kanak, membuat keputusan mengenai dasar, merekabentuk program dan melaksanakan kerjasama untuk memastikan pembangunan kanak-kanak yang holistik.

OBJEKTIF KUALITI UPSI/PTj* (merujuk teras yang berkaitan)

KPI Universiti

(Rujuk Pelan Strategik UPSI)

KPI Inisiatif PTj @

Piagam Pelanggan

Pelan Tindakan / Inisiatif

OBJEKTIF KUALITI UPSI: TERAS 3:

 

Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi

 

OBJEKTIF KUALITI NCDRC

 

3.  Membangunkan dan memperkukuhkan pangkalan data kanak-kanak sebagai sumber untuk memprofil data perkembangan dan potensi kanak-kanak, membuat keputusan mengenai dasar, merekabentuk program dan melaksanakan kerjasama untuk memastikan pembangunan kanak-kanak yang holistik.

 

1.    Bilangan penyelidikan berteraskan pendidikan.

 

 

 

 

 

 

1.      Mengendalikan dan menyelenggara Sistem National Child Data Centre (NCDC) sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun agar kemaskini, lengkap, dan tepat.

 

 

 

 

 

 

  

1.      Mengendalikan dan menyelenggara Sistem National Child Data Centre (NCDC) sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun agar kemaskini, lengkap, dan tepat.