Books

Panduan Stimulasi Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Ibu Bapa

Author

Zainiah Mohamed Isa| Iylia Dayana Shamsudin| Grace Annammal | Ghana Piragasam |Juppri Bacotang |Mazlina Che Mustafa  | Dr. Suzani Mohamad Samuri

eISBN
978-967-0638-96-6

Synopsis 

Buku ini diusahakan hasil dari tindak balas terhadap kajian Bahasa dan Komunikasi Kanak-kanak Usia 3-4 tahun, yang menggunakan data terkumpul National Child Data Center (NCDC) yang berpusat di National Child Development Research Centre (NCDRC), Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim Perak. Ini kerana dapatan kajian menunjukkan pencapaian bahasa kanak-kanak yang menjadi sampel dalam kajian tersebut agak rendah dan kemahiran komunikasi kanak-kanak juga agak membimbangkan.

 

Publisher

NCDRC, UPSI