Monograph

Pengesanan Awal Dan Intervensi Bermain Dalam Mengurus Masalah Emosi & Tingkah Laku Kanak-kanak

Project Leader
Dr. Mariani Mansor
Project Code

2010-0042-106-04

Bermain merupakan elemen penting dalam kehidupan kanak-kanak. Melalui bermain, kanak-
kanak berasa gembira dan belajar tantang kehidupan di sekeliling mereka. Pihak penganjur Program Anak PERMATA Negara juga telah menegaskan tentang kepentingan bermain sebagai sesuatu yang sangat penting dalam proses perkembangan kanak-kanak. Melalui aktiviti bermain,
kanak-kanak belajar dan bebas mengeksperimentasi, merasai dan meneroka persekitaran
mereka. Tegasnya program Anak PERMATA Negara menggunakan kaedah “belajar melalui
bermain” dalam proses pengajaran dan pambelajaran. “Belajar melalui bermain” merupakan
satu kaedah pembelajaran di mana kanak-kanak dapat memperkembangkan kemahiran mereka secara menyeluruh dari segi fizikal, sosial, emosi, intelek, dan estetika semasa bermain.

Co-researchers
Rohani Abdullah | Zainal Madon| Asnarulkhadi Abu Samah|RC Azizah Lebai Nordin | Ng Cheong Soon| Farah Zeehan |Mohd Nadzri | Lim Yan Jun