UNIT DATA SISTEM & IT

Peranan utama kami adalah untuk mengurus, mentadbir dan memantau Sistem NCDC serta menyelaraskan bengkel dan latihan berkaitan sistem kepada pengguna akhir (pegawai agensi kerajaan, pengendali TASKA, guru dan educarers).

Selain itu, Data Sistem & Unit juga bertanggungjawab untuk latihan dan bantuan teknikal kepada kakitangan lain, menjalankan penyelenggaraan sistem kecil dan menyediakan reka bentuk grafik untuk aktiviti NCDRC.

nombor telefon: 015-4879-7139/7107/7140

Peranan Kami

Memantau dan mentadbir pengemaskinian data oleh pegawai, pengendali dan guru, setiap bulan.

Data yang dikumpul termasuk maklumat tentang kanak-kanak (0-4 tahun), pusat jagaan kanak-kanak dan guru/pengendali/pengurus/penjaga melalui Sistem  NCDC.

Menyelaraskan bengkel dan latihan berkaitan sistem kepada agensi kerajaan, pengendali TASKA, guru dan pendidik.

Menghasilkan laporan tentang kanak-kanak, pusat jagaan kanak-kanak dan guru/pengendali/pengurus/penjaga untuk memaklumkan kepada agensi dan pihak berkepentingan.

Perlombongan data, analitis dan visualisasi melalui analitik perniagaan dan platform risikan perniagaan.

latihan dan bantuan teknikal kepada kakitangan lain, menjalankan penyelenggaraan sistem kecil dan menyediakan reka bentuk grafik untuk aktiviti NCDRC.

Mengendalikan sebarang pertanyaan atau aduan yang berkaitan dengan sistem NCDC.

sistem kami

Pusat Data Kanak-Kanak Kebangsaan (NCDC) ialah sistem berasaskan web yang mengumpul data dari lahir hingga empat (4) tahun, menghadiri program penjagaan kanak-kanak atau lebih dikenali sebagai TASKA.

Selain daripada menyimpan rekod tentang profil asas kanak-kanak, sistem NCDC memfokuskan pada data perkembangan awal kanak-kanak, berdasarkan pencapaian perkembangan seperti yang dinyatakan dalam kurikulum PERMATA.

Data yang dikumpul digunakan untuk menyokong dan memperkasakan penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak (ECCE) dari segi pembangunan sosio-ekonomi, penyelidikan, penambahbaikan dasar dan dasar negara serta program kesedaran awal

Sistem Inventori Psikometrik untuk Penjagaan dan Pendidikan Malaysia (MySCREEN) telah dimulakan pada Julai 2018, yang melibatkan pembangunan item saringan, pengumpulan keperluan pengguna, yang projek perintis dengan agensi terpilih dan swasta serta penambahbaikan sistem telah dijalankan di bawah Geran Projek Kelestarian Pusat Data Kanak-kanak Kebangsaan. Semasa proses itu, hanya 1 modul sistem yang sedang diuji dan dipandu, iaitu modul pengguna.

Perlombongan Data Dinamik (DDM) menyediakan statistik umum masa nyata tentang pengemaskinian data NCDC.

Data yang dikumpul boleh digunakan sebagai rujukan penyelidik, pelajar, pegawai serta orang ramai, untuk mendapatkan gambaran umum tentang trajektori perkembangan kanak-kanak di Malaysia.

Peranti dan aplikasi mudah alih mengubah cara individu mengumpul, memproses dan berkongsi maklumat. Perkembangan aplikasi sedemikian, yang digunakan untuk mendokumentasikan dan merekodkan perkembangan dan aktiviti kanak-kanak sepanjang hari mereka di taman asuhan kanak-kanak.

Apl ini juga membolehkan guru merekodkan kehadiran kanak-kanak setiap hari, termasuk suhu harian kanak-kanak untuk memastikan kanak-kanak itu cukup sihat untuk menikmati penjagaan dan pendidikan. Apl ini percuma untuk guru dan ibu bapa mempunyai akses segera yang berkaitan dengan perkembangan dan aktiviti anak mereka. Oleh itu, adalah sangat berguna untuk mengesan dan memantau pertumbuhan kanak-kanak dalam 5 tahun pertama mereka.

BERITA & SOROTAN