Unit Penyelidikan, Strategik & Kedudukan

Peranan utama kami adalah untuk mempergiatkan dan mempelbagaikan penyelidikan berkaitan pembangunan, pendidikan dan penjagaan kanak-kanak di Malaysia.

NOMBOR TELEFON:

015 4879 7134/7138/7137​

SENARAI PENYELIDIKAN

Penyelidikan NCDRC 2010 - 2018
SENARAI PENYELIDIKAN

FELO PENYELIDIKAN

Felo Penyelidik NCDRC
SENARAI FELO

Perangkaan

PENYELIDIKAN SELESAI

32

PENYELIDIKAN SEDANG BERLANGSUNG

09

Kawasan Penyelidikan

PEMBELAJARAN KANAK-KANAK

ANAK BERBAKAT

KEPERLUAN KHAS

Seni & Muzik

teknologi

Sorotan tentang Kesan Penyelidikan

Kurikulum kebangsaan pertama untuk ECCE (0-4 tahun) telah dibangunkan.

(Penyelidikan Modul Kurikulum PERMATA, 2008)

Sistem saringan berbakat dalam talian Premier untuk kanak-kanak Malaysia dibangunkan dan digunakan setiap tahun.

(Penyelidikan mengenai Kanak-kanak Berbakat dan Berbakat, 2016)

Rangka kerja kualiti kebangsaan pertama untuk model ECCE Malaysia yang berkualiti dan komprehensif sedang dibangunkan.

(Penyelidikan tentang Kualiti Malaysia ECCE, 2015-2019)

Pembiaya
kami

Berita & Sorotan