Program Kids Playland : Fun Learning

NCDRC telah menganjurkan Program Kids Playland : Fun Learning di bawah seliaan guru-guru pelatih Pendidikan Awal Kanak-kanak UPSI yang menjalankan latihan mengajar di NCDRC.

Program ini berbentuk explorasi di mana setiap sudut akan memfokuskan kepada 6 bidang dalam Kurikulum Permata Negara dan baik untuk perkembangan fizikal dan psikomotor mereka.

Tahniah dan syabas diucapkan kepada guru pelatih dan pendidik Taska Tadika NCDRC kerana berjaya menjayakan program ini.