ncdc

Kerjasama strategik UPSI dan KKM cetus revolusi baharu pantau status pemakanan kanak-kanak

Menelusuri satu langkah maju menuju pemantauan kanak-kanak yang lebih efisien, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) melalui Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC), dan Bahagian Pemakanan, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah mengadakan kerjasama pembangunan Modul Status Pemakanan Kanak-kanak di Malaysia. Kolaborasi…
Read more

NCDC @ MTE 2019

NCDC Training July – December 2018

As part of the research activity, NCDC training is conducted to all child care operators (new operators & operators with TASKA’s branches) from July to December 2018. During the training, all the participants learned on how to key in and…
Read more