Bengkel “Training of Trainers” (TOT)

NCDRC telah diberi kepercayaan untuk berkongsi kepakaran berkaitan kaedah pengajaran dan pembelajaran melalui pendekatan projek (project approach) dengan pendidik-pendidik PERMATA seluruh Malaysia. Bengkel TOT Pendekatan Projek ini berlangsung mulai 4-6 Oktober 2023 di NCDRC UPSI.

What is the project approach ?

The project approach involves children’s in-depth investigation of a worthwhile topic developed through authentic questions (Mitchell et al. 2009; Katz & Chard 2013).

Untuk mendapatkan perundingan/latihan berkaitan pendekatan projek, sila hubungi Unit Perundingan Latihan, dan Pengkomersialan NCDRC (01548797129/7133).